Pregrevanje PS4 konzole

zamena paste i čišćenje PS4 konzole Zamena paste i čišćenje PS4 konzole od prašine je redovan servis koji se radi na svakih 6 meseci. A svaka 3 meseca ako PS4 radi u igraonici ili kafiću gde je povećan duvanski dim i prašina. Redovnim servisom produžava se radni vek...

Zamena lasera na PS4 konzolama

Zamena lasera na Playstation 4 konzolama, Beograd Zamena lasera na PS4 konzolama je česta intevrencija u allservisu. Laserska dioda ima svoj vek trajanja u radnim satima i vremenom slabi od upotrebe. Simptomi istrošenog lasera su: neučitava igru sa diska, često...