Video nadzor

Brzo i efikasno video nadzor najmodernijom opremom

Stručna analiza terena ili prostorija koje se trebaju nadgledati i asistencija oko izbora odgovarajućeg sistema

Instaliranje kamera i uređaja za snimanje

Obuka za korišćenje sistema za video nadzor